Noliktavā esošajiem SCOUT modeļiem
Jaunā klasisko motociklu paaudze ir dzimusi.

IR JAUTĀJUMS?

Lai nosūtītu tiešsaistes formu, Jums obligāti ir jāatzīmē viena no iespējām!

Datu aizsardzības atruna

SIA „Motofavorīts“, Vienotais reģistrācijas numurs 40003588773, juridiskā un biroja adrese K.Ulmaņa gatve 21, Rīga, LV-1004, Latvija, kā personas datu IEGUVĒJS un PĀRVALDNIEKS ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis ar šīs tiešsaistes formas aizpildīšanu, lai veiktu tajā norādītās darbības, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar SIA „Motofavorīts“ fizisko personu datu apstrādes vadlīnijām, kā arī Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būs nepieciešams.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot šeit norādītā saimnieciskās darbības veicēja Latvijas Republikā oficiāli pārstāvēto preču ražotāju legālajiem importētājiem, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai Latvijas Republikas oficiālajām iestādēm, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Visus jautājumus par Jūsu personas datiem lūgums sūtīt uz e-pastu info@motofavorits.lv. Ar SIA „Motofavorīts“ kopīgo datu aizsardzības politiku Jūs varat iepazīties šeit: http://www.motofavorits.lv/lv/article/65-konfidencialitates-politika.

Jāaizpilda visi šeit norādītie lauki! Mēs sazināsimies ar Jums vienas darba dienas laikā.